logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Wydarzenia

Pałuki wierszem pisane

2020-04-30, godz. 15:00

Informujemy, że wydłużyliśmy termin składania prac na konkurs "Pałuki wierszem pisane" do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie zmieniliśmy formę dostarczenia utworów literackich. Należy je dostarczać drogą mailową na adres szdk@szdk.szubin.net w tytule wiadomości wpisując „Konkurs - Pałuki wierszem pisane”. Szczegółowe informacje zawarte są w zaktualizowanym regulaminie konkursu.
_________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy kolejny konkurs w ramach projektu „Tropem ulic”. Tym razem zachęcamy do udziału mistrzów pióra ze szkół podstawowych i średnich. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
„Pałuki wierszem pisane” poza budzeniem zainteresowania poezją i zachęcenia do podejmowania samodzielnych prób literackich, mają na celu rozbudzenie miłości i szacunku do regionu Pałuk. Konkurs podzielony będzie na trzy kategorie zgodnie z przynależnością do przedziału klasowego w szkołach. Zalecamy prezentację prac w formie maszynopisu-wydruku. Możliwe jest także przekazanie pracy napisanej odręcznie, jednak musi ona spełniać kryterium wyraźnej czytelności. Termin składania prac mija z dniem 23 marca br. w biurze zastępczym Szubińskiego Domu Kultury przy ulicy Kcyńskiej 11 (pokój konferencyjny, parter RBP w Szubinie). Po dokonaniu oceny przez Jury składające się z przedstawicieli organizatora oraz wybranych instytucji nastąpi ogłoszenie wyników w dniu 6 kwietnia 2020 roku o godzinie 17:00 w tymczasowej siedzibie SzDK przy ul. Św. Marcina 13 w Szubinie.

Regulamin z załącznikami dostępny w zakładce do pobrania - Tropem ulic.

Najbliższe wydarzenia