logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Wydarzenia

Najpiękniejsza ozdoba choinkowa

2019-12-09, godz. 17:00

Zapraszamy do udziału w tegorocznym konkursie "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa". Samodzielnie wykonane prace można składać w naszym biurze do dnia 29 listopada br..

REGULAMIN KONKURSU:

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szubiński Dom Kultury, ul. Kcyńska 13,
89-200 Szubin, tel. 52 384 82 35, 52 391 04 21.


II. Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci do 6 lat (Przedszkola i Oddziały przedszkolne),
- od 7 do 10 lat,
- od 11 do 15 lat,
- od 16 do 18 lat.


III. Cel i tematyka konkursu:

1. Celem konkursu jest:

- przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- prezentacja talentów plastycznych.

2. Tematem konkursu są ozdoby choinkowe. Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie z własnych materiałów tylko jedną ozdobę choinkową.

IV. Zasady uczestnictwa:

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową jest konkursem plastycznym skierowanym do dzieci i młodzieży szkół miasta i gminy Szubin.
Wykonane prace powinny spełniać wszystkie „normy” ozdoby choinkowej, to znaczy: być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną w takim miejscu, żeby była widoczna. Metryczka musi zawierać: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę placówki i być wypełniona w sposób czytelny. Obowiązkowo należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu).
Ozdoby wykonane zbiorowo, nieposiadające zawieszenia, opisane w sposób nieczytelny lub bez załączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą brały udziału w konkursie.
V. Terminy:

Prace prosimy składać osobiście lub przesłać na niżej podany adres:
Szubiński Dom Kultury
ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin
do dnia 29 listopada 2019 (decyduje data wpływu).
Prace konkursowe, spełniające warunki regulaminu będę eksponowane w Szubińskim Domu Kultury od dnia 9 do 13 grudnia 2019 roku.
Prace należy odbierać od 13 do 20 grudnia 2019 roku. Niedobrane prace w tym terminie przechodzą na własność SzDK.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Organizator powoła trzyosobową Komisję konkursową, która oceniać będzie: samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycji świątecznej, staranność wykonania i wrażenie artystyczne. Przyzna ona nagrody w każdej kategorii wiekowej. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne
i nieodwołalne.

VII. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Szubińskim Domu Kultury.

Najbliższe wydarzenia