logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Wydarzenia

Konkurs na Najpiękniejszą ozdobę choinkową

2021-12-09, godz. 16:30

Szubiński Dom Kultury po raz kolejny zaprasza do udziału w świątecznym konkursie dla mieszkańców Gminy Szubin na Najpiękniejszą ozdobę choinkową. Na wykonanie prac uczestnicy mają czas do 3 grudnia.

Konkurs na Najpiękniejsza ozdobę choinkową na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Szubiński Dom Kultury. Po rocznej przerwie postanowiono ogłosić go ponownie. Jak zawsze konkurs ma na celu przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej i przestrzennej, a przede wszystkim stworzenie okazji do samodzielnej twórczości uczestników.
Prace oceniane będą przez powołaną trzyosobową komisję konkursową w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 6, 7-10 lat, 12-15 lat oraz 16-18 lat. Wykonane ozdoby powinny spełniać wszystkie normy dekoracji choinkowej, to znaczy: być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie. Praca powinna posiadać czytelną metryczkę z informacją o autorze: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki oświatowej. Obowiązkowo należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu - dostępny w zakładce "do pobrania>regulaminy" na stronie www.szdk.szubin.net). Ozdoby wykonane zbiorowo, nieposiadające zawieszenia - z wyłączeniem łańcuchów, opisane w sposób nieczytelny lub bez załączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą brały udziału w konkursie. Prace należy dostarczyć do Szubińskiego Domu Kultury w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia. Podsumowanie z wręczeniem nagród odbędzie się 9 grudnia o godzinie 16:30, a pokonkursowa wystawa prac czynna będzie do 14 grudnia.

Najbliższe wydarzenia