logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Sekcje I Koła UTW - Uniwersytet Trzeciego Wieku

UTW zawieszone zajęcia

data publikacji: 2020-03-12, stronę wyświetlono 203 razy

Informacja o zawieszonych zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Usług Społecznych WSG
z dnia 11 marca 2020 roku

§1

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2), rosnącą ilością zachorowań oraz najwyższą troską o bezpieczeństwo zdrowia i życia Słuchaczy UTW WSG

Zawieszam do odwołania zajęcia wykładowe

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy.

§2

Zajęcia w ramach małych grup warsztatowych (lektoraty, zajęcia informatyczne, sportowe) odbywają się bez zmian, z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia w przypadku dynamiki zmiany sytuacji epidemiologicznej w Polsce, woj. Kujawsko-pomorskim i Bydgoszczy.

§3

Decyzje odnośnie realizacji zajęć w filiach zamiejscowych Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG pozostawiam do decyzji lokalnych władz samorządowych oraz koordynatorów poszczególnych filii.

§4

Informacje odnośnie wznowienia realizacji zajęć wykładowych oraz realizacji zajęć niezrealizowanych podane zostaną niezwłocznie jak to będzie możliwe.

§5

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Regionalnej Sieci UTW WSG prof. Dr inż. Cezaremu Kościelakowi oraz Koordynatorce Regionalnej Sieci UTW WSG mgr Żanecie Saj.

§6

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. Tym dniem jest 11 marca 2020 roku.

UTW zawieszone zajęcia
Najbliższe wydarzenia