logo_szdk
Kultura Sztuka Kreatywność Rozwój Dobra Zabawa
biplogo

52 391 04 21

52 384 82 35

O nas

Informacje o Szubińskim Domu Kultury

data publikacji: 2017-08-15, stronę wyświetlono 1077 razy

Szubiński Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z zapotrzebowaniami i oczekiwaniami mieszkańców. Głównym zadaniem Domu Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej. Naszym priorytetem jest działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, ale również edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

W Szubińskim Domu Kultury działają następujące koła zainteresowań:

 • Plastyczne dla dzieci i dorosłych w ramach których uczestnicy doskonalą, odkrywają i kształtują uzdolnienia, to także możliwość swobodnej ekspresji plastycznej.
 • Fotograficzne, gdzie można poznać tradycyjne i współczesne metody wykonywania zdjęć.
 • Rękodzieło dla dzieci i dorosłych. Celem warsztatów jest popularyzacja i kultywowanie zanikających tradycji sztuki ludowej, jak również poznawanie różnych technik artystycznych.
 • Szachowe, to nie tylko nauka gry ale również rozwój osobowości.
 • Gitara – uczestnicy rozwijają zdolności i wrażliwość muzyczną
 • Fortepian - podopieczni kształtują kulturę muzyczną
 • Zespół śpiewaczy „Jesienny Kwiat” w skład którego wchodzą osoby pragnące rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu o tematyce ludowej i biesiadnej.
 • Tańce dla dzieci i dorosłych
 • Robotyka, która w ciekawy sposób zapoznaje dzieci z nowoczesną technologią

W ramach działalności Szubińskiego Domu Kultury odbywają się warsztaty artystyczne.

Poza stałą ofertą Dom Kultury zorganizował również zróżnicowane tematycznie wydarzenia: koncerty rockowe, hip hopowe, reggae, festiwale graffiti, turniej koszykówki ulicznej, wystawy, wycieczki, wyjazdy do Opery, imprezy plenerowe, spektakle, operetki, konkursy i przeglądy artystyczne.

Przy Szubińskim Domu Kultury działa Uniwersytet Trzeciego Wieku jego głównym celem jest aktywizacja intelektualna seniorów. Poza tym jest sekcja brydżystów, Klub Seniora, Grupa Plama's i Chór im. Św. Jana Pawła II, który w 2014 r. obchodził swoje 35-lecie działalności.

Cyklicznie prowadzone są warsztaty włączające różne grupy wiekowe pn. „Sobota Artystyczna”. W okresie letnim organizujemy czas wolny dzieciom, a zimą-zajęcia i wyjazdy w ramach ferii. Plan działań naszej placówki jest bardzo szeroki.

______________________________________________________________________________

Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk

Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk rozpoczął się w 1963 roku w Powiatowym Domu Kultury w Szubinie. Zaprezentowano pierwszą pokonkursową wystawę twórczości ludowej Pałuk. Swoje prace wystawiło dwudziestu twórców. Pierwsza ekspozycja prezentująca nagrodzone prace pałuckie odniosła sukces. 
Szubiński Dom Kultury kontynuuje tradycję ogłaszania konkursów i organizowania pokonkursowych wystaw przez kolejne lata. Dzięki tej inicjatywie, co roku twórcy oraz kontynuatorzy mają możliwość pokazania bogactwa tkwiącego w rodzimej kulturze. 
Prezentowane są prace z następujących dziedzin sztuki ludowej: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie (figurki gliniane), rzeźba-ptaki, haft (czepiec, kryza, bluzka, halka biała, halka czerwona-piekielnica, fartuch, serwety, obrusy), zdobnictwo wnętrz (pająki pałuckie ze słomy i bibuły, plotki żniwne, kwiaty), plecionkarstwo - kosze. Od 1965 roku wyniki konkursu ogłaszane są podczas „Wiosny na Pałukach” w trakcie trwania „Dni Szubina”.

Cele konkursu

 • Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego.
 • Budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.
 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego.
 • Archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury.

Najbliższe wydarzenia