logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

O nas Historia

60 lat Domu Kultury w Szubinie

data publikacji: 2019-03-20, stronę wyświetlono 900 razy

Od pierwszych lat po wojnie Szubin dotkliwie odczuwał brak domu kultury. Starania władz miejskich w tym zakresie, rozbijały się głównie o brak odpowiedniego pomieszczenia dla tej instytucji. W roku 1953 postanowiono zaadaptować budynek byłego Domu Polskiego, w którym mieściła się w tym czasie Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu. Ostatecznie w latach 50-tych w miejscu dawnej ochronki dla dzieci prowadzonej przed wojną przez siostry zakonne rozpoczęła się budowa Powiatowego Domu Kultury. Pierwsza koncepcja zakładała budowę parterowej świetlicy wzdłuż działki z wejściem od strony ulicy. Wejście do budynku miały ozdabiać dwie kolumny, a wnętrze miało się składać z sali świetlicowej ze sceną, hollu z szatnią, sanitariatów, jednego niewielkiego pomieszczenia biurowego oraz dwóch przebieralni po bokach sceny. Kolejne projekty z roku 1956 (plan sytuacyjny) i 1957 (projekt parteru budynku) pokazują już budynek usytuowany w poprzek działki składającej się z sali widowiskowej z wyjściem na tyłach sceny, kasy, hollu z szatnią, sanitariatów oraz piętra najprawdopodobniej mieszczącego pomieszczenia biurowe. Ostatecznie budynek Powiatowego Domu Kultury po budowie w ramach tak zwanych czynów społecznych został oddany do użytkowania w 1959 roku. Pierwszym kierownikiem PDK w Szubinie był Tytus Frelichowski. Jednak już po pięciu latach zastąpił go na stanowisku kierowniczym Wit Pakuła. Jego pierwszym postanowieniem było dokończenie rozpoczętej przebudowy placówki, bowiem od początku działalności warunki znacząco utrudniały pracę. Zgodnie z jego założeniami od września 1965 roku rozpoczęły się wzmożone remonty i adaptacje. W ramach tych prac wykonano także przyłącze centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne, które było już planowane w 1957 roku. Od wspomnianego września 1965 roku miało miejsce roczne ograniczenie działalności środowiskowej. Po tej przerwie pomieszczenia Domu Kultury zostały udostępnione miejscowemu społeczeństwu w noc sylwestrową z roku 1966 na 1967.

Na początku lat 70-tych powstały dwie koncepcje rozbudowy Domu Kultury. Jedna z nich zakładała między innymi budowę drugiej sali na ponad 200 osób z ułożeniem siedzeń charakterystycznym dla sal widowiskowych, nadbudowę nad istniejącą dużą salą oraz dobudowę kilku pracowni. W drugiej przedstawiono wizję stworzenia ogrodu zimowego pośrodku przestrzeni składającej się z pracowni oraz kawiarni. Według tego projektu powiększona miała zostać scena, a sala widowiskowa miała otrzymać kinowy układ siedzeń.. Jednak w 1975 roku weszła w życie reforma administracyjna likwidująca 314 powiatów, wśród których znalazł się także powiat szubiński. W następstwie tego wydarzeniaw sierpniu dokonano zmiany nazwy z Powiatowego na Szubiński Dom Kultury. Placówka jednocześnie stała się podległa Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Bydgoszczy, stanowiąc do 1994 roku jego filię. Koncepcja rozbudowy upadła. Kolejne projekty rozbudowy powstały w 1982 roku, mimo ambitnych planów maj wspomnianego roku przyniósł Domowi Kultury zaledwie drobną modernizację.

W wolnej Polsce przy Szubińskim Domu Kultury w roku 1992 zaczęła działać lokalna telewizja "Szubiński Butik", którego programy nadawane były dzięki pasmu telewizji kablowej na terenie osiedla spółdzielczego w Szubinie. Tego samego roku, w lipcu dom kultury został wydawcą gazety "Pelikan", której poprzednie 3 numery były wydawane przez Kujawsko-Pałuckie Towarzystwo Kulturalne. W grudniu 1992 roku nazwa gazety została zmieniona na "Szubiński Pelikan". Z końcem 1992 roku do działalności domu kultury dołączono sekcję sportową. Działał wówczas między innymi Klub Biegacza, sekcja Judo i Brydża sportowego. Po latach utworzono Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który przejął sekcje sportowe (z wyjątkiem sekcji brydża).

W 1993 roku przy Szubińskim Domu Kultury zaczęło działać "Kino Pelikan", którego twórcą i wieloletnim kinooperatorem był Kazimierz Baszczyński. Kino to działało do 2013 roku. W latach 90-tych swoje próby w murach domu kultury w Szubinie miał znany w Polsce, Europie i świecie zespół Something Like Elvis.

W 2008 roku, 8 lat po zakończeniu wydawania gazety "Szubiński Pelikan" zaczęła się ukazywać broszura promocyjna: "Spinacz. Bezpłatny miesięcznik kulturalny", która zawierała informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Szubiński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie. Dziesięć lat później, w czerwcu 2018 roku zmienione zostało logo Szubińskiego Domu Kultury. W ramach działań związanych z obchodami jubileuszu 60. lat Domu Kultury w Szubinie dokonano cyfryzacji kronik instytucji, a także wydanych "Pelikanów", "Szubińskich Pelikanów" i "Spinacza".

Obecnie Szubiński Dom Kultury czeka kolejna metamorfoza. W jej ramach zostanie zmieniony układ funkcjonalny pomieszczeń. Powstanie także nadbudowa nad holem, gdzie znajdować się będą pomieszczenia przeznaczone na pracownie.

Głównym zadaniem Domu Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej. Priorytetowo traktowane są działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, ale również edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. W związku z tym instytucja od początków istnienia zapewnia stałe formy rozwoju zainteresowań. Ponadto stwarza okazje do obcowania i poznawania sztuki współczesnej i tradycyjnej poprzez różnego rodzaju wystawy, koncerty, konkursy, festiwale. Organizowane były Dni Kultury Pałuckiej i Dni Folkloru Pałuckiego. Od 1978 roku cyklicznie odbywają się Dni Szubina.

Na szczególną uwagę zasługuje Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk organizowany w Domu Kultury nieprzerwanie od 1963 roku. Jest to obecnie najstarszy konkurs o tematyce ludowej w Polsce gromadzący zarówno twórców ludowych, dorosłych twórców niezrzeszonych jak i dzieci i młodzież. Od 2007 roku działa baza twórców, w której zamieszczane są fotografie prac z każdej kolejnej edycji wydarzenia.

Kierownicy i dyrektorzy Domu Kultury w Szubinie:
KIEROWNICY:
- Tytus Frelichowski (od 1959 r. do 1964 r.)
- Józef Smoliński (od 1 VII 1964 r. do 31 VII 1965 r.)
- Wit Pakuła (od 1 VIII 1965 r.  do 1975 r.)
DYREKTORZY:
- Józef Śmiecikowski (od 1975 r. do 1976 r.)
- Wiesław Roj (od 1977 r. do 1984)
- Jerzy Wawrzyniak (od 1984 r. do 1986 r.)
- Zbigniew Sabaciński (od 1986 r. do 2004 r.)
- Alina Gordon (od 2004 r. do dziś)

 

Opracowano na podstawie:
B. Łukaszewska, W Polsce Ludowej (1945-1970) w Dzieje Szubina, M. Biskup (red.), Warszawa-Poznań1974, s.209-212.
Kroniki Domu Kultury w Szubinie
Dokumenty archiwalne Domu Kultury w Szubinie

60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie60 lat Domu Kultury w Szubinie
Najbliższe wydarzenia