logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Do pobrania Tropem ulic

Tropem ulic

data publikacji: 2020-01-24, stronę wyświetlono 198 razy

Regulamin
Konkurs plastyczny „Bohaterowie naszych ulic w mundurach”

1. Szubiński Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym  „Bohaterowie naszych ulic w mundurach”

2. Tematyka konkursu:
Przedstawienie wybranej postaci: Generał Józef Bem, Władysław Broniewski, generał  Jarosław Dąbrowski, generał Kazimierz Grudzielski, Jan Kiliński, Tadeusz Kościuszko, Władysław Wiewiórkowski ,wybrana postać Powstańca Wielkopolskiego.

3. Cele konkursu:
- prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej
- rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych, wrażliwości artystycznej dziecka
- wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych
- zapoznanie się z historią wybranej postaci

4. Format prac: A3 lub A4
Technika: dowolna plastyczna  (nie przyjmujemy prac przestrzennych)
Uczestnicy: uczniowie klas I –VIII szkoły podstawowej, uczestnicy zajęć artystycznych w świetlicach, domach kultury i innych placówkach, osoby indywidualne.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- Klasy I-II
- Klasy III-V
- Klasy VI-VIII
Ocena pracy konkursowej:
- estetyka wykonanych prac
- oryginalność, pomysłowość
- zgodność pracy z tematem.
Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
Nie będą brane pod uwagę prace niespełniające wymogów regulaminu oraz zniszczone podczas przesyłki. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.
Opis pracy:
- imię i nazwisko autora, klasa
- telefon kontaktowy, e-mail
Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku ( załącznik do regulaminu). Prace dostarczone bez zgody nie będą uwzględniane w ocenie konkursowej.
Terminy:
Prace konkursowe należy przesłać na adres: Szubiński Dom Kultury, ul. Kcyńska 11, 89-200 Szubin (Rejonowa Biblioteka Publiczna parter pokój konferencyjny) do dnia 21 lutego 2020 r.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się
26 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 w siedzibie tymczasowej SzDK,
ul. Św. Marcina 13.

Najlepsze prace będą eksponowane na wystawie.
Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach poinformuje uczestników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
Osoba do kontaktu Joanna Lewandowska e-mail: joanna.lewandowska@zhp.net.pl

 

Zadanie „Tropem ulic” sfinansowane przez Fundację Orlen

Najbliższe wydarzenia