logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Do pobrania Regulaminy

Konkurs plastyczny Białe i Czerwone w Twoim Życiu

data publikacji: 2021-11-17, stronę wyświetlono 140 razy

Szubiński Dom Kultury, Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie zachęcają do udziału w konkursie plastycznym "Białe i Czerwone w Twoim Życiu".

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. Białe i Czerwone w Twoim Życiu

Organizatorem konkursu są gminne Instytucje Kultury:

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie, Szubiński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Partnerem Szubińskie Towarzystwo Kulturalne.

I. Celem konkursu oraz wystawy jest:

1) Wzmożenie uczuć patriotycznych

2) Budzenie dumy z polskiej flagi państwowej

4) Rozwijanie uzdolnień plastycznych

5) Pobudzenie kreatywności

II. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu  miasta i gminy Szubin w wieku od 7 do 21 lat w trzech grupach wiekowych: 7 - 9 lat, 10-14 i 15- 21.

Przystąpienie do konkursu  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

III Prace konkursowe:

1) Uczestnicy wykonują pracę w formie technik plastycznych na papierze, brystolu, tekturze. Format, od A4 do A2.

2) Prace plastyczne przygotowuje uczestnik tylko indywidualnie. Nie dopuszczane są prace zbiorowe.

3) Praca przygotowana przez uczestnika:

            1. powinna mieć twórczy charakter;

            2. musi być zgodna z tematem

4) Na konkurs można zgłaszać tylko prace nie prezentowane na innych konkursach czy w mediach internetowych oraz analogowych.

5) Jedna osoba może dostarczyć maksymalnie dwie prace.

6) Do pracy powinna być dołączona czytelna notka z imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi

7) W każdej z kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci.

8) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez  Organizatorów.

V. Kryteria oceny prac konkursowych:

1) Komisja powołana przez Organizatorów wybierze w każdej grupie wiekowej trzy spośród nadesłanych prac. Komisji przysługuje prawo wyboru dodatkowych prac zasługujących na wyróżnienie. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.

2) Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu

VI. Zasady oceniania prac:

1) zgodność z tematem

2) twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu

3) kompozycja, techniki plastyczne

VII. Harmonogram konkursu:

1)  Miejsce i termin składania prac konkursowych: Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie ul Kcyńska 11, Szubiński Dom Kultury ul. Kcyńska 13, Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna ul. Szkolna 2 

2) Termin składania prac: od 2 listopada 2021 do 6 kwietnia 2022r.

3)  Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się w dniu Święta Flagi, 2 maja 2022 roku na szubińskim rynku. Godzina  rozpoczęcia wydarzenia zostanie podana w odrębnym komunikacie, nie później niż na 2 tygodnie przed dniem wernisażu, na stronach internetowych i Facebooku Organizatorów, także w mediach lokalnych.

VIII. RODO

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich i jest wykonana przez osobę  zgłaszająca się do konkursu jako autor. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją. Organizator jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu - do czasu jego zakończenia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie. Organizator ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac zakwalifikowanych do konkursu.

IX. Postanowienia końcowe

1) Organizatorzy nie odsyłają  prac konkursowych. Prace będą zdeponowane
w siedzibach organizatorów konkursu przez pól roku od zakończenia konkursu.
W tym czasie można zgłosić się po ich zwrot.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy konkursu. Regulamin konkursu można pobrać ze stron internetowych organizatorów

3) Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
4) Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych organizatorów

Dane kontaktowe organizatorów:
www.biblioteka.szubin.pl, biblioteka@biblioteka.szubin.pl, tel.  523842160, 
www.szdk.szubin.net, szdk@szdk.szubin.net  tel.  503 088 739
www.muzeum.szubin.net, muzeum@szubin.net  tel. 523842475

Najbliższe wydarzenia