logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Do pobrania Materiały identyfikacyjne

Logo wersja podstawowa

data publikacji: 2018-06-20, stronę wyświetlono 601 razy

Logotyp Szubińskiego Domu Kultury zbudowany jest z dwóch zasadniczych elementów: graficznego przedstawienia pelikana oraz zapisu skrótu i nazwy instytucji ujętych w dwie linie poziomego tekstu.

Znaku nie wolno zniekształcać, modyfikować czy umieszczać na innym tle. Szczegółowe zasady stosowania znaku ujęte są w Księdze Identyfikacji Wizualnej Szubińskiego Domu Kultury.

 

Zgodnie z § 5. 1. Zarządzenia Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury z dnia 18 czerwca 2018 r. logo mogą stosować:

- podmioty, których działania są wspierane finansowo lub rzeczowo przez Szubiński Dom Kultury.
- podmioty, których działania są współorganizowane przez Szubiński Dom Kultury.

Pozostałe podmioty mogą stosować logo po wcześniejszym złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

Najbliższe wydarzenia