logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Aktualności

Szósty raport z przebudowy Domu Kultury

data publikacji: 2020-07-21, stronę wyświetlono 213 razy

21 lipca po raz szósty zajrzeliśmy na plac budowy Szubińskiego Domu Kultury. O tym jakie zmiany zaszły od ostatniego raportu można przeczytać poniżej.

Od kilku tygodni każdy kto przechodzi ulicą Kcyńską w Szubinie może zobaczyć spore „okno na świat”. Jest to otwór powstały po wyburzeniu fragmentu ściany frontowej, gdzie jeszcze w styczniu mieścił się gabinet Dyrektora SzDK. Świadczy to o przygotowaniach do etapu wysunięcia lica budynku o niespełna 2 metry w kierunku jezdni.

Kolejnymi zmianami widocznymi z zewnątrz jest przykrycie części więźby dachowej nad salą widowiskową. Nad nadbudowaną częścią dawnego holu pojawił się już sufit, który wraz z pozostałymi stropami piętra w momencie wizyty na obiekcie był zalewany warstwą betonu.

Wewnątrz, w kilku miejscach pojawiły się już przyłącza CO, niebawem ma zostać przygotowana również instalacja kanalizacyjna. Zmiany widoczne są także w dawnej kawiarni. Poza przygotowaniem nowego układu pomieszczeń (kawiarnia, kuchnia, zmywalnia) powstał nowy słup żelbetowy celem wzmocnienia konstrukcji. Zarówno na parterze jak i piętrze widoczne jest wejście do windy. Niebawem pojawi się także przebicie w stropie pod szyb. W dawnych pomieszczeniach na piętrze z pewnością poza wspomnianym „oknem na świat” pojawił się otwór pod przyszłe okno z planowanego pomieszczenia akustyka na salę widowiskową. Położona została również izolacja posadzek, która po przeprowadzeniu najważniejszych instalacji zostanie zalana betonem.

Więcej zdjęć i informacji w kolejnym raporcie.

Poprzedni raport dostępny tutaj.

Szubiński Dom Kultury realizuje projekt: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury”, którego celem jest „Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze miasta i gminy Szubin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu KulturySzósty raport z przebudowy Domu Kultury
Najbliższe wydarzenia