logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Aktualności

Jedenasty raport z przebudowy Domu Kultury

data publikacji: 2020-12-30, stronę wyświetlono 61 razy

30 grudnia pracownicy Szubińskiego Domu Kultury po raz jedenasty i ostatni w tym roku przygotowali raport z postępu prac w ramach prowadzonej inwestycji „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury”.

Budynek mieszczący się przy ulicy Kcyńskiej 13 został oficjalnie przekazany firmie Bydgosta 10 lutego br.. W tym czasie firma dokonała licznych rozbiórek, przesunięć ścian, demontażu starych drewnianych stropów i licznych napraw. Dzięki nadbudowie, dom kultury wzbogacił się też o nowe pomieszczenia na piętrze nad holem. Wymieniono całkowicie instalacje elektryczne i sanitarno-hydrauliczne. Po 60 latach istnienia, budynek zyskał także klimatyzację, co znacznie poprawi komfort widzów podczas organizowanych wydarzeń.

Obecnie na wykończeniu są prace nad elewacją pónocno- i południowo-wschodnią. Na ścianie frontowej i tylnej budynku niebawem pojawią się pionowe lamele oraz okna i szklane drzwi wejściowe. Wewnątrz budynku w większości pomieszczeń pojawiły się tynki na ścianach, zamontowane zostały kamienne parapety oraz grzejniki. Obudowano także kanały wentylacyjne i zamknięto ściany działowe pomieszczeń w nadbudowanej części. Na dzień 30 grudnia najmniej zaawansowanym pomieszczeniem jest gabinet, który powiększony został o wysuniętą część lica budynku. Nie mniej znajdują się w nim już wszystkie instalacje i rozpoczęto tynkowanie sufitu.

Wkrótce powinny rozpocząć się prace wykończeniowe pomieszczeń. Zgodnie z pozwoleniem Urzędu Marszałkowskiego termin zakończenia prac nad modernizacją Szubińskiego Domu Kultury mija 10 marca.

 

Więcej zdjęć i informacji w kolejnym raporcie.

Poprzedni raport dostępny tutaj.

 

Szubiński Dom Kultury realizuje projekt: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury”, którego celem jest „Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze miasta i gminy Szubin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu KulturyJedenasty raport z przebudowy Domu Kultury
Najbliższe wydarzenia