logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Aktualności

Dziesiąty raport z przebudowy Domu Kultury

data publikacji: 2020-11-20, stronę wyświetlono 97 razy

Od lutego trwają prace nad przebudową Szubińskiego Domu Kultury. Pomimo tego, że obiekt w części zakryły rusztowania, to widoczne są zmiany w wyglądzie bryły budynku. Równie dobrze postępują prace wewnątrz.

19 listopada ponownie gościliśmy na placu budowy przy ulicy Kcyńskiej 13. Obecnie najbardziej widoczne prace trwają na elewacji budynku, gdzie trwa proces termoizolacji ścian. Ponad to pojawiły się mocowania do lameli. Ten drewniany element architektoniczny zdobić będzie fragmenty elewacji i doda budynkowi swoistego charakteru. Na dachu budynku stanęły już centrale klimatyzacji, które w przyszłości zadbają o dobrą temperaturę między innymi podczas organizowanych w sali widowiskowej koncertów. W kolejnym etapie zamontowane zostaną panele z żaluzjami osłaniające klimatyzatory.

Wspomniana sala widowiskowa doczekała się nowej, ognioodpornej konstrukcji. Obecnie trwają prace nad jej wykończeniem. W przestrzeni więźby dachowej zamontowana została również instalacja wentylacyjna. Zakończony został także proces kładzenia instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w całym obiekcie.

Duże zmiany widać na piętrze obiektu. Na wszystkich ścianach pomieszczeń, z wyjątkiem klatki schodowej i jednego z biur, pojawiły się już tynki. W nadbudowanej części stanęła już konstrukcja przyszłych pomieszczeń. Niebawem rozpocznie się ich izolacja i zabudowa. Prace postępują również w pomieszczeniach sanitariatów i piwnicach.

 

Więcej zdjęć i informacji w kolejnym raporcie.

Poprzedni raport dostępny tutaj.

 

Szubiński Dom Kultury realizuje projekt: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury”, którego celem jest „Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze miasta i gminy Szubin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu KulturyDziesiąty raport z przebudowy Domu Kultury
Najbliższe wydarzenia