logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Aktualności

61. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej

data publikacji: 2023-03-14, stronę wyświetlono 113 razy

Szubiński Dom Kultury mając na celu zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego po raz 61 ogłosił Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, którego patronką od 2022 roku jest Pani Wanda Szkulmowska, inicjatorka i wieloletnia przewodnicząca komisji konkursowej, laureatka Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina.

Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej w Szubińskim Domu Kultury jest ewenementem na skalę krajową. To najdłuższe nieprzerwanie odbywające się wydarzenie tego typu w kraju, które skupia zarówno twórców ludowych, dorosłych amatorów oraz dzieci i młodzież. To jedno z flagowych wydarzeń w Gminie Szubin. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców regionu Pałuk, zajmujących się sztuką ludową i tworzących hafty, rzeźby w tym te w drewnie i glinie oraz drewniane ptaki. Wykonujących elementy zdobnicze takie jak pająki, bukiety kwiatowe, kropidła czy rózgi, wyplatających wiklinę, tworzących przedmioty obrzędowe, zabawki, instrumenty i inne przedmioty tradycyjne.

Każda chętna do wzięcia udziału w konkursie osoba ma za zadanie wykonać od 3 do 10 prac w co najmniej jednej dziedzinie i dostarczyć je do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca br.. Prace muszą być opatrzone wyłącznie godłem, które w drodze losowej nadawane jest przez Organizatora. Należy też w zamkniętej kopercie z godłem umieścić dane kontaktowe (imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, grupa w której uczestnik wystawia prace), zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykaz wszystkich prac wraz z informacją o roku wykonania, wartości (wycena) i opcjonalnie tytuł pracy. Dzieci dodatkowo umieszczają informację o swoim mistrzu.

Do oceny prac organizator powoła niezależną komisję konkursową składającą się z etnografów. Wyniki poznamy podczas podsumowania w Szubińskim Domu Kultury, które odbędzie się 20 maja o godzinie 11.00.

Szczegółowy regulamin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Najbliższe wydarzenia